Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-13°

-

6

Februari

67%

-9°

-

6

Mars

63%

-

7

April

52%

12°

-

9

Maj

50%

20°

-

13

Juni

48%

24°

-

15

Juli

45%

27°

-

14

Augusti

46%

26°

-

15

September

56%

20°

-

12

Oktober

60%

12°

-

9

November

60%

-

7

December

58%

-10°

-

8