Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-13°

-

4

Februari

68%

-8°

-

4

Mars

67%

-

4

April

59%

13°

-

5

Maj

58%

21°

-

9

Juni

58%

26°

-

12

Juli

51%

28°

-

15

Augusti

56%

26°

-

12

September

62%

20°

-

10

Oktober

64%

11°

-

6

November

63%

-1°

-

4

December

60%

-10°

-

4