Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

2

Februari

64%

-

3

Mars

64%

10°

-

3

April

61%

18°

-

5

Maj

64%

25°

-

6

Juni

61%

29°

-

10

Juli

51%

30°

-

15

Augusti

56%

29°

-

13

September

64%

25°

-

8

Oktober

65%

19°

-

6

November

63%

10°

-

4

December

62%

-

2