Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

2

Februari

55%

-

4

Mars

57%

14°

-

4

April

57%

21°

-

6

Maj

61%

28°

-

5

Juni

60%

32°

-

8

Juli

50%

32°

-

14

Augusti

54%

30°

-

12

September

56%

26°

-

9

Oktober

59%

21°

-

7

November

58%

13°

-

5

December

57%

-

3