Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

2

Februari

58%

-

4

Mars

60%

12°

-

4

April

59%

19°

-

6

Maj

62%

26°

-

6

Juni

61%

30°

-

9

Juli

52%

30°

-

15

Augusti

54%

28°

-

13

September

58%

24°

-

9

Oktober

62%

19°

-

7

November

60%

10°

-

5

December

59%

-

3