Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

2

Februari

53%

-

4

Mars

55%

13°

-

5

April

56%

21°

-

7

Maj

60%

27°

-

6

Juni

59%

31°

-

8

Juli

50%

31°

-

14

Augusti

53%

30°

-

12

September

54%

26°

-

9

Oktober

58%

20°

-

7

November

57%

12°

-

5

December

56%

-

3