Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

2

Februari

57%

-

4

Mars

58%

13°

-

4

April

58%

21°

-

6

Maj

62%

28°

-

5

Juni

60%

32°

-

8

Juli

50%

32°

-

14

Augusti

54%

30°

-

12

September

58%

26°

-

8

Oktober

60%

21°

-

6

November

59%

12°

-

5

December

58%

-

3