Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

2

Februari

59%

-

3

Mars

61%

13°

-

3

April

60%

21°

-

5

Maj

63%

28°

-

5

Juni

61%

32°

-

8

Juli

51%

32°

-

14

Augusti

54%

30°

-

12

September

60%

26°

-

8

Oktober

62%

20°

-

6

November

60%

12°

-

5

December

59%

-

2