Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-

15

Februari

14%

-

14

Mars

20%

14°

-

17

April

26%

20°

-

19

Maj

30%

24°

-

20

Juni

32%

26°

-

18

Juli

50%

29°

-

15

Augusti

51%

29°

-

15

September

41%

25°

-

12

Oktober

30%

20°

-

16

November

26%

14°

-

16

December

20%

10°

-

14