Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-

15

Februari

16%

-

14

Mars

24%

13°

-

15

April

30%

19°

-

17

Maj

30%

22°

-

20

Juni

30%

25°

-

18

Juli

45%

29°

-

14

Augusti

49%

29°

-

14

September

32%

24°

-

16

Oktober

22%

18°

-

19

November

19%

13°

-

17

December

15%

-

15