Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-

15

Februari

14%

-

14

Mars

21%

14°

-

17

April

28%

20°

-

19

Maj

29%

24°

-

20

Juni

32%

27°

-

18

Juli

49%

30°

-

14

Augusti

51%

30°

-

14

September

37%

26°

-

14

Oktober

27%

20°

-

18

November

23%

14°

-

16

December

18%

10°

-

14