Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-

14

Februari

18%

10°

-

14

Mars

26%

16°

-

15

April

32%

21°

-

17

Maj

32%

24°

-

19

Juni

30%

26°

-

18

Juli

44%

28°

-

16

Augusti

45%

28°

-

16

September

37%

25°

-

14

Oktober

27%

20°

-

17

November

24%

15°

-

16

December

20%

11°

-

13