Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

18°

18°

7

Februari

30%

18°

18°

10

Mars

27%

21°

20°

12

April

29%

25°

22°

13

Maj

38%

29°

26°

16

Juni

41%

30°

28°

20

Juli

55%

32°

28°

17

Augusti

51%

31°

29°

18

September

51%

30°

28°

15

Oktober

55%

28°

26°

8

November

55%

24°

23°

6

December

54%

20°

20°

5