Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

18°

-

8

Februari

27%

18°

-

11

Mars

24%

21°

-

15

April

27%

25°

-

16

Maj

34%

29°

-

19

Juni

39%

31°

-

20

Juli

58%

33°

-

17

Augusti

55%

33°

-

17

September

52%

31°

-

13

Oktober

53%

28°

-

8

November

52%

24°

-

6

December

51%

20°

-

7