Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

18°

-

8

Februari

25%

18°

-

11

Mars

22%

22°

-

14

April

25%

26°

-

15

Maj

34%

29°

-

18

Juni

39%

31°

-

19

Juli

55%

33°

-

17

Augusti

51%

32°

-

17

September

51%

31°

-

13

Oktober

54%

28°

-

8

November

54%

24°

-

7

December

51%

20°

-

6