Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

16°

-

10

Februari

32%

16°

-

11

Mars

30%

19°

-

13

April

32%

23°

-

14

Maj

35%

27°

-

16

Juni

41%

29°

-

18

Juli

60%

31°

-

13

Augusti

58%

31°

-

14

September

54%

30°

-

10

Oktober

57%

26°

-

7

November

53%

23°

-

8

December

53%

18°

-

8