Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

20°

-

11

Februari

22%

20°

-

12

Mars

21%

23°

-

14

April

28%

27°

-

16

Maj

43%

30°

-

17

Juni

45%

31°

-

19

Juli

57%

33°

-

17

Augusti

53%

32°

-

18

September

55%

31°

-

15

Oktober

55%

29°

-

11

November

52%

25°

-

9

December

46%

22°

-

9