Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

16°

-

9

Februari

32%

16°

-

12

Mars

30%

19°

-

14

April

33%

23°

-

15

Maj

35%

27°

-

17

Juni

41%

29°

-

17

Juli

63%

32°

-

11

Augusti

60%

32°

-

13

September

55%

30°

-

9

Oktober

55%

26°

-

6

November

51%

22°

-

7

December

52%

18°

-

7