Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-

15

Februari

16%

-

13

Mars

24%

15°

-

14

April

31%

20°

-

17

Maj

30%

24°

-

19

Juni

30%

26°

-

18

Juli

45%

30°

-

13

Augusti

50%

30°

-

13

September

31%

25°

-

16

Oktober

22%

20°

-

18

November

18%

14°

-

17

December

14%

10°

-

15