Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

2

Februari

64%

-

3

Mars

64%

11°

-

4

April

62%

20°

-

5

Maj

65%

27°

-

6

Juni

62%

31°

-

9

Juli

52%

31°

-

14

Augusti

55%

30°

-

12

September

64%

26°

-

7

Oktober

65%

19°

-

6

November

64%

10°

-

4

December

63%

-

2