Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

9

Februari

37%

-

11

Mars

35%

14°

-

14

April

39%

20°

-

15

Maj

42%

26°

-

14

Juni

42%

29°

-

12

Juli

53%

32°

-

12

Augusti

60%

32°

-

11

September

48%

27°

-

10

Oktober

48%

22°

-

10

November

48%

16°

-

10

December

47%

10°

-

9