Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

7

Februari

41%

-

8

Mars

41%

14°

-

11

April

44%

21°

-

12

Maj

48%

26°

-

11

Juni

48%

30°

-

10

Juli

50%

32°

-

13

Augusti

57%

32°

-

10

September

48%

27°

-

11

Oktober

50%

22°

-

9

November

50%

16°

-

8

December

49%

-

7