Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

-

5

Februari

51%

32°

-

8

Mars

44%

32°

-

15

April

46%

31°

-

18

Maj

44%

31°

-

21

Juni

33%

29°

-

22

Juli

20%

27°

-

26

Augusti

16%

27°

-

28

September

24%

29°

-

26

Oktober

34%

29°

-

24

November

45%

30°

-

12

December

49%

31°

-

5