Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

-

5

Februari

50%

30°

-

8

Mars

42%

30°

-

15

April

43%

30°

-

18

Maj

42%

29°

-

21

Juni

32%

28°

-

22

Juli

19%

26°

-

25

Augusti

15%

26°

-

27

September

23%

27°

-

26

Oktober

32%

27°

-

25

November

44%

28°

-

12

December

49%

29°

-

6