Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

34°

-

0

Februari

76%

36°

-

1

Mars

68%

39°

-

2

April

64%

38°

-

6

Maj

63%

35°

-

11

Juni

55%

32°

-

13

Juli

46%

30°

-

16

Augusti

45%

30°

-

18

September

51%

31°

-

20

Oktober

64%

33°

-

8

November

79%

35°

-

1

December

80%

34°

-

0