Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

26°

-

1

Februari

65%

27°

-

3

Mars

51%

27°

-

11

April

47%

29°

-

17

Maj

46%

25°

-

20

Juni

37%

24°

-

23

Juli

24%

22°

-

26

Augusti

23%

22°

-

26

September

28%

23°

-

26

Oktober

41%

24°

-

22

November

66%

25°

-

5

December

72%

26°

-

1