Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

29°

-

3

Februari

56%

30°

-

6

Mars

46%

30°

-

14

April

46%

29°

-

18

Maj

44%

28°

-

21

Juni

35%

27°

-

23

Juli

21%

25°

-

26

Augusti

18%

25°

-

27

September

26%

26°

-

27

Oktober

36%

27°

-

25

November

51%

28°

-

10

December

56%

28°

-

3