Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

32°

-

5

Februari

52%

33°

-

8

Mars

45%

32°

-

15

April

48%

32°

-

18

Maj

46%

31°

-

21

Juni

34%

30°

-

22

Juli

20%

28°

-

26

Augusti

16%

28°

-

29

September

25%

29°

-

27

Oktober

35%

30°

-

25

November

46%

31°

-

12

December

50%

31°

-

5