Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

-

2

Februari

50%

31°

-

4

Mars

47%

31°

-

10

April

50%

30°

-

13

Maj

50%

29°

-

16

Juni

40%

28°

-

15

Juli

29%

27°

-

12

Augusti

26%

27°

-

15

September

33%

28°

-

20

Oktober

41%

28°

-

22

November

52%

29°

-

10

December

50%

29°

-

3