Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

31°

-

1

Februari

56%

32°

-

2

Mars

56%

31°

-

8

April

55%

30°

-

14

Maj

56%

28°

-

18

Juni

48%

27°

-

18

Juli

33%

28°

-

19

Augusti

31%

26°

-

20

September

39%

27°

-

23

Oktober

50%

28°

-

21

November

68%

29°

-

6

December

69%

30°

-

1