Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

-

2

Februari

55%

32°

-

4

Mars

49%

32°

-

11

April

50%

31°

-

16

Maj

49%

30°

-

18

Juni

39%

29°

-

18

Juli

27%

28°

-

16

Augusti

25%

27°

-

18

September

32%

28°

-

23

Oktober

40%

29°

-

24

November

53%

30°

-

10

December

56%

30°

-

3