Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

-

2

Februari

59%

32°

-

5

Mars

51%

31°

-

12

April

51%

30°

-

16

Maj

50%

29°

-

19

Juni

40%

28°

-

20

Juli

27%

27°

-

21

Augusti

24%

26°

-

23

September

31%

27°

-

25

Oktober

41%

28°

-

24

November

56%

29°

-

9

December

60%

30°

-

3