Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

2

Februari

53%

32°

-

3

Mars

51%

32°

-

9

April

52%

30°

-

14

Maj

52%

30°

-

17

Juni

43%

28°

-

17

Juli

30%

28°

-

15

Augusti

27%

27°

-

17

September

35%

28°

-

22

Oktober

44%

29°

-

22

November

58%

29°

-

9

December

58%

30°

-

2