Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

-

2

Februari

61%

31°

-

4

Mars

51%

30°

-

12

April

51%

29°

-

17

Maj

50%

28°

-

20

Juni

41%

27°

-

21

Juli

27%

26°

-

22

Augusti

25%

26°

-

24

September

31%

26°

-

25

Oktober

42%

27°

-

24

November

58%

28°

-

9

December

62%

29°

-

2