Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

-

2

Februari

52%

32°

-

4

Mars

49%

31°

-

9

April

51%

30°

-

13

Maj

52%

30°

-

16

Juni

42%

28°

-

16

Juli

30%

27°

-

14

Augusti

27%

27°

-

16

September

35%

28°

-

21

Oktober

43%

29°

-

22

November

56%

29°

-

9

December

54%

29°

-

2