Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

30°

-

7

Februari

44%

31°

-

9

Mars

40%

30°

-

15

April

42%

31°

-

17

Maj

40%

30°

-

19

Juni

31%

29°

-

13

Juli

22%

28°

-

9

Augusti

18%

28°

-

13

September

25%

29°

-

21

Oktober

31%

29°

-

23

November

37%

30°

-

17

December

39%

30°

-

8