Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

31°

-

3

Februari

54%

32°

-

5

Mars

47%

31°

-

12

April

48%

30°

-

16

Maj

47%

30°

-

19

Juni

37%

28°

-

18

Juli

26%

27°

-

15

Augusti

23%

27°

-

18

September

30%

28°

-

23

Oktober

38%

28°

-

24

November

50%

29°

-

11

December

52%

30°

-

3