Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

26°

-

2

Februari

64%

27°

-

4

Mars

50%

26°

-

12

April

47%

27°

-

18

Maj

46%

25°

-

21

Juni

39%

24°

-

22

Juli

25%

22°

-

26

Augusti

23%

22°

-

26

September

28%

23°

-

26

Oktober

41%

24°

-

24

November

62%

25°

-

8

December

68%

26°

-

2