Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

23°

15°

2

Februari

77%

23°

15°

3

Mars

74%

21°

14°

3

April

59%

18°

13°

4

Maj

41%

15°

13°

7

Juni

38%

13°

12°

7

Juli

40%

13°

12°

8

Augusti

43%

14°

12°

7

September

51%

15°

12°

5

Oktober

60%

17°

13°

4

November

69%

20°

13°

3

December

76%

22°

14°

2