Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

16°

-

6

Februari

50%

16°

-

5

Mars

46%

14°

-

6

April

46%

11°

-

9

Maj

39%

-

9

Juni

38%

-

6

Juli

36%

-

7

Augusti

44%

-

6

September

47%

-

5

Oktober

47%

12°

-

6

November

51%

14°

-

5

December

47%

15°

-

5