Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

23°

-

3

Februari

76%

23°

-

4

Mars

75%

21°

-

3

April

67%

19°

-

2

Maj

52%

16°

-

2

Juni

47%

14°

-

2

Juli

50%

14°

-

3

Augusti

52%

15°

-

2

September

56%

16°

-

3

Oktober

64%

18°

-

2

November

72%

20°

-

2

December

77%

22°

-

2