Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

22°

17°

2

Februari

77%

22°

17°

2

Mars

76%

20°

17°

1

April

71%

18°

16°

1

Maj

59%

17°

15°

1

Juni

54%

16°

14°

1

Juli

56%

15°

13°

2

Augusti

58%

16°

13°

1

September

62%

16°

13°

2

Oktober

69%

17°

14°

1

November

75%

19°

14°

1

December

78%

20°

16°

1