Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

23°

20°

4

Februari

64%

23°

20°

5

Mars

66%

22°

20°

3

April

69%

21°

18°

0

Maj

68%

19°

17°

0

Juni

64%

17°

16°

0

Juli

65%

16°

16°

0

Augusti

66%

17°

15°

0

September

65%

18°

16°

0

Oktober

68%

19°

16°

1

November

69%

20°

18°

2

December

68%

22°

19°

3