Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

34°

-

2

Februari

62%

35°

-

4

Mars

56%

35°

-

7

April

56%

34°

-

9

Maj

55%

32°

-

11

Juni

43%

30°

-

15

Juli

30%

29°

-

12

Augusti

25%

28°

-

11

September

33%

30°

-

16

Oktober

50%

31°

-

14

November

57%

32°

-

5

December

55%

32°

-

2