Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

33°

-

2

Februari

56%

34°

-

5

Mars

54%

34°

-

9

April

56%

33°

-

11

Maj

54%

32°

-

14

Juni

40%

30°

-

18

Juli

29%

29°

-

14

Augusti

23%

28°

-

13

September

30%

29°

-

16

Oktober

47%

31°

-

16

November

56%

32°

-

8

December

51%

32°

-

4