Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

33°

-

1

Februari

59%

34°

-

4

Mars

55%

34°

-

8

April

57%

33°

-

10

Maj

56%

32°

-

13

Juni

43%

30°

-

14

Juli

31%

29°

-

15

Augusti

31%

29°

-

18

September

40%

30°

-

18

Oktober

53%

31°

-

13

November

54%

31°

-

5

December

52%

31°

-

2