Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

32°

-

1

Februari

56%

34°

-

5

Mars

53%

33°

-

8

April

57%

32°

-

10

Maj

55%

31°

-

13

Juni

41%

30°

-

15

Juli

30%

28°

-

14

Augusti

30%

28°

-

18

September

39%

29°

-

19

Oktober

51%

30°

-

14

November

50%

31°

-

6

December

49%

31°

-

2