Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

-

2

Februari

56%

33°

-

4

Mars

55%

33°

-

8

April

58%

33°

-

10

Maj

54%

32°

-

15

Juni

37%

30°

-

18

Juli

32%

29°

-

11

Augusti

27%

28°

-

13

September

35%

29°

-

12

Oktober

51%

30°

-

13

November

58%

31°

-

9

December

51%

31°

-

5