Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

33°

-

2

Februari

57%

35°

-

5

Mars

54%

34°

-

9

April

57%

34°

-

10

Maj

55%

32°

-

13

Juni

40%

30°

-

14

Juli

30%

29°

-

11

Augusti

25%

29°

-

12

September

33%

30°

-

14

Oktober

48%

31°

-

13

November

51%

32°

-

6

December

46%

32°

-

3