Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

32°

-

2

Februari

55%

34°

-

5

Mars

52%

33°

-

9

April

56%

32°

-

10

Maj

53%

31°

-

14

Juni

38%

30°

-

17

Juli

30%

28°

-

14

Augusti

28%

28°

-

19

September

38%

29°

-

19

Oktober

50%

30°

-

15

November

51%

31°

-

8

December

49%

31°

-

3